Vakantieadressen.nl

Mijn samenwerking met Vakantieadressen.nl is per direct beëindigd. Afgelopen jaar heeft advertentieplatform Vakantieadressen.nl de bedrijfsstrategie grondig gewijzigd. De scherp aangepaste advertentie voorwaarden passen niet bij mij persoonlijk en bij mijn bedrijfsvoering.   

De chatfunctie binnen Vakantieadressen.nl voor mijn accommodatie is niet meer functioneel. Voor mail-contact gebruik onderstaande contactformulier, natuurlijk is ook mogelijk om mij te bellen. 

Openend in nieuw tab-blad