Duurzame accommodatie

We hebben tijdens de bouw veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met een resultaat waar we trots op zijn! De Witakker heeft bijvoorbeeld een innovatief klimaat en ventilatie beheersysteem waardoor we eigen opgewekte energie optimaal kunnen benutten. Waar we zeker niet op besparen is een comfortabel verblijf. Omdat een duurzame accommodatie is nooit af, blijven wij investeren in duurzame oplossingen.

Recreatieondernemersvereniging van Rijs, ‘Riis Foarút’ in de strijd tegen de eiken processie rupsen ophangen van mezenkasten.
Laanherstel Rysterbosk, It Fryske Gea (klik op de foto voor meer informatie)

Duurzaamheid keurmerk

Wij hebben er bewust voor gekozen om ons niet aan te sluiten bij één van de keurmerkinstanties. Onze verblijfsaccommodatie behoord tot de koplopers in verduurzaming in de recreatiebranche. Certificering bij één van de keurmerk instanties is eenvoudig te realiseren. Echter is certificering een kostbare aangelegenheid, met een relatieve hoge jaarlijkse contributie. Wij hebben ervoor gekozen om ons geld te stoppen in verdere verduurzaming, dan in een mooie niets zeggende sticker op het raam.