Duurzame accommodatie

We hebben tijdens de bouw veel aandacht besteed aan duurzaamheid, met een resultaat waar we trots op zijn! De Witakker heeft bijvoorbeeld een innovatief klimaat en ventilatie beheersysteem waardoor we eigen opgewekte energie optimaal kunnen benutten. Waar we zeker niet op besparen is een comfortabel verblijf. Omdat een duurzame accommodatie is nooit af, blijven wij investeren in duurzame oplossingen.

Foto; recreatie/ horecaondernemersvereniging van Rijs, ‘Riis Foarút’ in de strijd tegen de eiken processie rupsen ophangen van mezenkasten.
Laanherstel Rysterbosk, It Fryske Gea (klik op de foto voor meer informatie)

ECO Logies

De Witakker heeft een vermelding op website Eco-logies. Op deze website  recreatieondernemers met uiteenlopende overnachting vormen. Collectieve verbintenis; ‘zo duurzaam mogelijk recreëren zonder in te moeten leveren op comfort en beleving’. De initiatiefnemers Sandra en Jeroen houden scherp toezicht op daadwerkelijke uitvoering en enthousiasme ‘duurzaam recreëren’ iets wat wij vanuit onze gedachtegang kunnen supporten.

Duurzaamheid keurmerk

Wij hebben er bewust voor gekozen om ons niet aan te sluiten bij één van de keurmerkinstanties. Onze verblijfsaccommodatie behoord tot de koplopers in verduurzaming in de recreatiebranche. Certificering bij één van de keurmerk instanties is eenvoudig te realiseren. Echter is certificering een kostbare aangelegenheid, met een relatieve hoge jaarlijkse contributie. Wij hebben ervoor gekozen om ons geld te stoppen in verdere verduurzaming, dan in een mooie niets zeggende sticker op het raam.         

Gerealiseerd  

2020 – 2021 projectomschrijving; ‘herontwikkeling voormalige school De Witakker naar verblijfrecreatie’
 • Zoveel mogelijk materialen hergebruiken (circulaire bouwmaterialen) 
 • Bouwafval zeer kritisch scheiden, waardoor een zeer geringe hoeveelheid zogenaamde ‘bouw en sloop’ moeten afvoeren. 
 • Nalopen isolatiematerialen ‘juist aangebracht’, waar nodig extra geïsoleerd en ‘lucht dicht’ gemaakt. 
 • Optimaliseren klimaat beheersysteem verwarming en ventilatie. 
 • Oude plaatradiators vervangen door nieuwste generatie eco radiators  
 • Sensoren op loop- en tuindeuren; ‘deur open, kachel uit’
 • (Nood)verlichting vervangen naar led.  
 • Materialen keuzes met lange levensverwachting. 
 • Innovatieve afzuigkap in de horeca keuken. 
 • Horeca keuken volledig elektrisch.   
 • Realisatie warmte compartimenten (verblijfruimtes, slaapvertrekken en verkeersruimtes) 
 • Nieuwste generatie waterbesparende douches en toiletten 
 • Alle verkeersruimtes en badkamers voorzien van aan/uit licht en ventilatie sensoren 
2022 projectomschrijving ‘herinrichting buitenruimte’
 • Aanzienlijk minder vierkante meters bestrating 
 • verwijderen regenwater afvoerputten 
 • Bestrating afwateren richting bomen, planten en struiken. 
 • Hergebruik bestrating materialen. 
 • Aanplant inheemse struiken met besjes, (voedsel (trek)vogels)   
 • Aanleg van ‘bostuinen’ Egelvriendelijk
 • plaatsen twee openbare laadpalen t.b.v. elektrische auto’s    
2023 
 •  Aangelegd utiliteit hybride zonneboiler systeem t.b.v. Groepsverblijf, geoptimaliseerd op bezetting en weersomstandigheden.    
 • Hoteldekbedden vervangen door samen met leverancier nieuw ontwikkeld dekbed. Meer comfort en houd langer warmte vast, hoge kwaliteit, minder snel vervangen. 
 • Upgrade milieu straat; afvalscheiding faciliteiten aangepast en scheidingstromen toegevoegd, laagdrempelig maken en minder kans op foutief scheiden.